• Bestari Jaya, Selangor
 • +603 3280 5052
 • cgqa@unisel.edu.my

Fungsi

 1. Menyelaras dan membangun standard dalaman untuk pelaksanaan proses teras universiti berdasarkan Kitaran Kualiti UNISEL serta boleh mencetuskan inovasi;
 2. Mengenalpasti kod amalan dan standard luaran yang sesuai digunakanu ntuk tujuan jaminan kualiti;
 3. Membangun dan mengendalikan sistem aduan dan maklumbalas untuk menilai keberkesanan penyampaian perkhidmatan;
 4. Membangun dan mengendalikan sistem maklumbalas pihak berkepentingan sebagai saluran untuk maklumat kepuasan pelanggan dan pihak luar;
 5. Menganalisis aduandan maklumbalas pelanggan dalaman dan luaran sert amengenal pasti ruang penambahbaikan secara menyeluruh;
 6. Pembangunan, penyelarasan dan permonitoran status ISO 9001:2015 bagi semua fakulti/jabatan;
 7. Penyelarasan dan perlaksanaan dokumentasi bagi pemeriksaan SETARA dan ranking UNISEL;
 8. Membangunkan prosedur pemantapan nilai etika dan integriti di kalanga nwarga UNISEL termasuk penambahbaikan secara menyeluruh;
 9. Mengurus dan menjalankan tugas Sekretariat Jawatankuasa Jaminan Kualiti Universiti secara tetap termasuk melaksanakan aktiviti-aktiviti kualiti Universiti seperti Hari Kualiti UNISEL dan Anugerah Kecemerlangan Staf;

Need More Information?

Our faculty provides an exposure to real working environment via various programmes and the latest news about them will be announced through various communication channels, including Facebook and this website.

Contact Us