• Bestari Jaya, Selangor
 • +603 3280 5052
 • cgqa@unisel.edu.my

Fungsi

 1. Menguruskan permohonan pengendalian kursus pengajian & pindaan syarat kelulusan pengendalian kursus pengajian;
 2. Mengendali dan memantau akreditasi sementara, akreditasi penuh;
 3. Mengurus audit pemantauan bagi program akademik selaras dengan keperluan KPT/MQA atau badan professional;
 4. Memastikan tadbir urus akreditasi dan pengiktirafan program daripada MQA dan Badan Profesional;
 5. Mengurus dan menyelaras audit pemantauan bagi program akademik selaras dengan keperluan KPT/MQA atau badan professional;
 6. Memastikan segala maklumbalas berhubung akademik dipatuhi oleh semua fakulti;
 7. Melakukan penandaarasan dan pelaksanaan amalan terbaik kebangsaan dan antarabangsa untuk peningkatan kualiti akademik berterusan;
 8. Penilaian dan pemantauan program sedia ada;
 9. Merancang keperluan serta menyelaras latihan, memberi nasihat dan sokongan dalam pelbagai kegiatan berkaitan kualiti akademik dan akreditasi;
 10. Memantau pelaksanaan Outcomes Based Education (OBE) bagi semua fakulti;
 11. Memantau dan mengurus penilaian kosyuran sesuatu program;
 12. Penghasilan Manual dan prosedur akademik;
 13. Menyediakan khidmat bimbingan dan latihan berkaitan akademik;

Need More Information?

Our faculty provides an exposure to real working environment via various programmes and the latest news about them will be announced through various communication channels, including Facebook and this website.

Contact Us