• Bestari Jaya, Selangor
  • +603 3280 5052
  • cgqa@unisel.edu.my

Polisi Kualiti

Universiti Selangor (UNISEL) beriltizam untuk:

  1. Menghasilkan graduan berkualiti dengan menyediakan sistem pembelajaran dan pengajaran yang berkesan selaras dengan perkembangan pendidikan, saintifik dan teknikal;
  2. Memberikan perkhidmatan cemerlang bagi memuaskan hati pelanggan dan memenuhi kehendak pihak yang berkepentingan;
  3. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan harta intelek serta melaksanakan tanggungjawab sosial korporat bagi menyumbang kepada kesejahteraan Negeri Selangor, negara dan ummah keseluruhannya;
  4. Menyediakan sumber dan infrastruktur yang kondusif bagi meningkatkan prestasi dan citra universiti;
  5. Sentiasa membuat penambahbaikan secara berterusan dalam melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti.

Need More Information?

Our faculty provides an exposure to real working environment via various programmes and the latest news about them will be announced through various communication channels, including Facebook and this website.

Contact Us