• Bestari Jaya, Selangor
  • +603 3280 5052
  • cgqa@unisel.edu.my

Objektif Kualiti Pejabat Tadbir Urus Korporat dan Jaminan Kualiti

Kami warga CGQA berjanji akan memberikan perkhidmatan berkualiti seperti berikut:

  1. Memastikan lebih daripada 80% aduan yang diterima ditutup dalam tempoh dua minggu;
  2. Memastikan sekurang-kurangnya 80% daftar risiko dilaksanakan proses kawalannya;
  3. Memastikan semua dokumen di dalam sistem kawalan dokumen adalah yang terkini;
  4. Memastikan lebih 80% NCR ditutup setiap tahun;
  5. Memastikan sekurang-kurangnya 80% daripada perancangan mencapai objektif kualiti dilaksanakann.
  6. Memastikan semua program akademik di UNISEL mematuhi program standard dan Code of Practice for Programme Accreditation (COPPA);
  7. Memastikan lebih 80% dokumen permohonan dan maklumbalas ke MQA dan JPT dibuat dalam tempoh yang ditetapkan;
  8. Memastikan semua program yang ditawarkan mendapat kelulusan mengendalikan program oleh JPT.

Need More Information?

Our faculty provides an exposure to real working environment via various programmes and the latest news about them will be announced through various communication channels, including Facebook and this website.

Contact Us